MONSTERSNUPP

Ble jeg nettopp politiker....?

  • Publisert: 22.02.2017, 20:37
  • Kategori: Personal
  •   Definisjonen på en politiker er en som deltar aktivt i politisk beslutningstaking,-men når jeg hører ordet er ikke det det første jeg tenker på. Når jeg hører ordet tenker jeg på en man ikke kan stole på fordi det eneste de vil er å narre deg med så de kan beholde sine titler og posisjoner,-en som lover i hytt og pine til posisjonen er sikret for så å dumpe deg som den narren du er. D...
  • Publisert: 22.02.2017, 20:37
  • Kategori: Personal
  • 1 kommentarer
  • hits